Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Fiscalitatea.ro cauta meniu

Noua structura ANAF. Modificari importante printr-un nou proiect publicat de MFP

11-Sep-2015
2139

Ministerul de Finante a publicat recent un nou proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice.

Redam mai jos continutul acestui document:

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. I
Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 , alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Agentia intretine propriul site web prin care asigura prezenta pe internet, la adresa "www.anaf.ro". Pentru domeniul vamal, prezenta pe internet se asigura la adresa "www.customs.ro, iar pentru domeniul antifrauda fiscala, prezenta pe internet se asigura la adresa "www.antifrauda.ro" ."

2. La articolul 9, alineatul (5) se abroga.

Planului de conturi general 2017
Planului de conturi general 2017
Vezi detalii
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Contabilitatea operatiunilor de transport si logistica
Vezi detalii
Agricultura. Monografii contabile specifice
Agricultura. Monografii contabile specifice
Vezi detalii

3. La articolul 9, alineatele (6), (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(6) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agentiei si unitatile subordonate este de 27.949, inclusiv presedintele, vicepresedintii si posturile aferente cabinetelor demnitarilor."

(7) Repartizarea numarului maxim de posturi pe aparatul propriu si pe unitatile subordonate se face prin ordin al presedintelui Agentiei, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat conform alin. (6), in conditiile legii.
(8) Personalul Agentiei este compus din presedinte, vicepresedinti, secretar general si secretar general adjunct - inalti functionari publici, functionari publici, cu functii generale, specifice, cu statut special, si personal contractual".
4. La articolul 11, alineatele (4) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator secundar de credite si poate delega aceasta calitate catre secretarul general adjunct, secretarul general, vicepresedinti sau functionari publici de conducere, in conditiile legii. Prin actul de delegare se precizeaza limitele si conditiile delegarii.

(10) in cazul in care unul dintre vicepresedintii Agentiei, din motive intemeiate, nu isi poate exercita atributiile, acestea se deleaga catre unul dintre ceilalti 2 vicepresedinti. Prin exceptie, in cazul vicepresedintelui coordonator al Directiei generale antifrauda fiscala, atributiile se deleaga
inspectorului general antifrauda ."

5. La articolul 12, dupa alin. (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) in realizarea atributiilor ce ii revin, secretarul general al Agentiei este ajutat de un secretar general adjunct, care este inalt functionar public, numit in conditiile legii, prin decizie a prim-ministrului ."

6. La capitolul I, titlul sectiunii a 4-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 4-a
Unitatile subordonate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala"

7. La articolul 13, alineatele (3), (4), (9), (11) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) in cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice functioneaza, ca structuri fara personalitate juridica:

a) directii regionale vamale;
b) administratii judetene/de sector ale finantelor publice, care pot avea in structura servicii/birouri fiscale;
c) administratii pentru contribuabilii mijlocii;
d) birouri vamale de interior si de frontiera.
(4) Organizarea si functionarea directiilor generale regionale ale finantelor publice, precum si a structurilor prevazute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice in cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din
aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de trezorerie si contabilitate publica, ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, inspectie economico-financiara.[..]

(9) Administratiile judetene/de sector ale finantelor publice//pentru contribuabili mijlocii sunt conduse de un sef administratie, ajutat in activitatea sa de sefi administratie adjuncti, respectiv de trezorierul-sef, numiti in functie prin ordin al presedintelui Agentiei, cu exceptia sefilor de administratie adjuncti - trezorerie din cadrul administratiilor sectoarelor 1-6 ale finantelor publice si al trezorierului sef. [..]
(11) Functionarea unor structuri ale administratiilor judetene ale finantelor publice si in alte localitati decat cele in care functioneaza sediul administratiilor judetene ale finantelor publice se aproba, prin ordin, de catre presedintele Agentiei.

(12) Personalul de conducere si de executie din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice, cu exceptia celui prevazut la alin.(5), (7), (8), (9), (10) si (15) se numeste in functie prin decizie a directorului general, in conditiile legii."

8. Dupa articolul 13 se introduc doua noi articole, art. 131 si art. 132, cu urmatorul cuprins:
"ART.131
(1) In subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se organizeaza si functioneaza Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, institutie publica cu personalitate juridica, cu buget propriu, prin preluarea atributiilor si a activitatii corespunzatoare din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(2) Sediul central al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este in municipiul Bucuresti. Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili isi poate desfasura activitatea si in alte sedii detinute potrivit legii.

(3) Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili are ca obiect de activitate ansamblul activitatilor de administrare fiscala a marilor contribuabili aflati in sfera de competenta stabilita prin ordin al presedintelui Agentiei.

(4) Organizarea si functionarea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(5) Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili este condusa de un director general, numit in functie prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conditiile legii.

(6) Directorul general al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(7) Directorul general al Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili este ajutat in activitatea sa de directori generali adjuncti, numiti in functie prin ordin al presedintelui Agentiei, in conditiile legii.

(8) Salarizarea personalului Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili se stabileste la nivelul de salarizare aferent functiilor din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau, dupa caz, din institutiile subordonate acestuia, in cazul in care nu exista
functie similara.

(9) Personalul de conducere si de executie din cadrul Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, cu exceptia celui prevazut la alin.(5) si (7), se numeste in functie prin decizie a directorului general, in conditiile legii."

"ART. 132
(1) Structuri cu atributii de executare silita cazuri speciale vor functiona la nivelul aparatului propriu al Agentiei, precum si la nivelul directiilor generale regionale ale finantelor publice.
(2) Personalul incadrat la structurile prevazute la alin. (1) poarta in timpul serviciului uniforma, insemne distinctive si ecusoane, care se atribuie gratuit.

(3) Regulamentul privind normele generale si speciale de dotare a personalului prevazut la alin. (2) modelul uniformei de serviciu si a insemnelor distinctive, durata normala de utilizare si conditiile de acordare se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I ."

9. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul continut:
"ART.14
(1) Statele de functii pentru unitatile subordonate se aproba de catre presedintele Agentiei, cu avizul Ministerului Finantelor Publice pentru structurile de trezorerie si contabilitate publica, ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, inspectie economico-financiara.

(2) Atributiile si competentele unitatilor subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei, pe baza propunerilor Ministerului Finantelor Publice pentru structurile de trezorerie si contabilitate publica, ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, inspectie economico-financiara.

(3) Atributiile, sarcinile si raspunderile individuale ale personalului din cadrul unitatilor subordonate se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare prevazut la alin. (2)."

10. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:

"ART. 141
(1) Structurile de specialitate din cadrul unitatilor subordonate si al structurilor subordonate acestora, care au corespondent la nivelul Agentiei, se afla in coordonarea metodologica a structurilor de specialitate din cadrul aparatului propriu al Agentiei, pentru indeplinirea atributiilor si responsabilitatilor Agentiei.

(2) Agentia poate asigura, prin structurile sale de specialitate, participarea unui specialist din aparatul propriu la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor din cadrul unitatilor subordonate.
(3) Competenta de semnare a rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului din cadrul structurilor subordonate pentru care competenta de numire apartine/revine presedintelui Agentiei se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei."

11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul continut:

" ART. 18
(1) Inspectorii antifrauda, cu exceptia celor din cadrul Directiei de combatere a fraudelor, executa operatiuni de control operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic.

(2) Controlul operativ si inopinat se executa pe baza legitimatiei de control, a insignei si a ordinului de serviciu permanent."

12. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

"(1) Directia generala a vamilor este condusa de un director general, aflat in subordinea presedintelui Agentiei sau al unui vicepresedinte al Agentiei, imputernicit in acest sens."

13. Dupa articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231, cu urmatorul cuprins:

"ART. 231 Toate sediile in care functioneaza Agentia si unitatile subordonate se stabilesc in conditiile prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari de Guvern."

14. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu urmatorul cuprins:

"ART. 261
(1) Prin exceptie de la prevederile Hotararii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile ulterioare, redistribuirea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar intre structurile Agentiei, se face in baza unui de proces verbal de predare-primire semnat de ordonatorii de credite, avand la baza solicitarea/acceptul acestora.

(2) La predarea-primirea, fara plata, a bunurilor, ordonatorii de credite ai structurilor Agentiei impreuna cu conducatorii compartimentelor financiarcontabile raspund de inregistrarea in evidentele contabile a operatiunilor privind iesirea, respectiv intrarea in gestiune a bunurilor."

15. Anexa nr. 1 "Structura organizatorica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

16. Anexa nr. 7 "Modelul legitimatiei de control/serviciu pentru personalul vamal" se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

17. Anexa nr. 8 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art. II
(1) Personalul Directiei generale de administrare a marilor contribuabili se preia in cadrul noii structuri a Directiei generale de administrare a marilor contribuabili sau, dupa caz, in cadrul directiilor generale regionale ale
finantelor publice.

6
(2) incadrarea personalului in numarul de posturi aprobat si in noua structura organizatorica se face in termenele si cu procedura prevazuta de lege pentru fiecare categorie de personal, in termen de minimum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a art. 131 din prezenta hotarare.

Art. III
Preluarea patrimoniului de catre Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili se face pe baza situatiilor financiare intocmite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a
protocolului de predare-preluare, incheiat in termen de 60 zile de la data intrarii in vigoare a art. (131) din Hotararea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. IV
Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. 131 din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile
ulterioare inclusiv cele aduse prin prezenta hotarare, precum si a celor referitoare la administratiile pentru contribuabili mijlocii, care intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2016.

Art. V
Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

Anexa nr. 2 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

 

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Noua structura ANAF. Modificari importante printr-un nou proiect publicat de MFP":
Rating:

Nota: 2.5 din 2 voturi
Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Noul Cod Fiscal a modificat legislatia. Amenzile sunt uriase!
Cititi si respectati noile reguli stabilite de lege

Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"!


 x

Trimite opinia ta comunitatii Fiscalitatea.roPentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
Subiectele saptamanii

 • Split TVA: Doar pentru firmele in insolventa, faliment, cu datorii la plata TVA si companiile de stat
  • Modificarea mecanismului de plata defalcata a TVA, trecerea contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului si imbunatatirea relatiei statului cu mediul de afaceri au fost principalele teme discutate la inceputul saptamanii la intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR). Prim-ministrul Mihai Tudose a precizat ca masura split TVA va fi modificata si flexibilizata in dezbaterile din Parlament, in concordata cu...» citeste mai departe aici

 • Nu veti mai putea plati impozitul pe locuinta fara polita PAD
  • Conform unor noi declaratii, proprietarii din Romania ar putea sa nu mai aiba voie sa-si plateasca impozitul pentru locuinta fara a face dovada existentei unei polite PAD. "Ne gandim la aceasta varianta ca in momentul in care o persoana isi plateste impozitul pentru locuinta sa prezinte si dovada existentei politei PAD. Exista o varianta. Eu cred in preventie si ma incapatanez sa cred ca in felul acesta vom rezolva cele mai multe probleme. Nu trebuie sa amendam oameni pentru ca nu isi fac...» citeste mai departe aici

 • Noi norme tehnice. Emitere atestate de origine pentru exportatori. Noutati aduse de OPANAF 2792/2017
  • In Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 2792 din 28 septembrie 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de inregistrare a exportatorilor in vederea emiterii atestatelor de origine, declaratiilor de origine si declaratiilor pe factura . Retineti ca odata cu acest ordin sunt aprobate Normele tehnice de inregistrare a exportatorilor in vederea emiterii atestatelor de origine, declaratiilor de origine si declaratiilor pe factura. Inregistrarea...» citeste mai departe aici

 • Cheltuieli cu recreerea salariatilor. Avantaje in natura pentru salariati. Cum inregistram facturile?
  • In analiza urmatoare, o societate a organizat un teambuilding pentru salariati. Nu se poate face dovada prestarii serviciilor de instruire/rapoarte in vederea perfectionarii echipei. Cheltuiala este nedeductibila deoarece nu poate fi justificata necesitatea prestarii acestora in scopul activitatilor desfasurate. TVA -ul aferent cheltuielilor cu teambuilding-ul nu este deductibil. Vom vedea cum se inregistreaza facturile de cazare, masa, cumparaturi si daca se fac deconturi pentru fiecare...» citeste mai departe aici

 • Inspectorii antifrauda fiscala au verificat 126 de firme din depozitele en-gros din Bucuresti si Ilfov
  • In perioada 1-14 octombrie inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au verificat 126 de firme din cele mai importante centre de comercializare a bunurilor de larg consum din zona Bucuresti-Ilfov: Expo Market Doraly, Complex comercial Dragonul Rosu, Smart Expo Flora, Complex comercial Su Market si zona de depozite Moara Domneasca. In urma actiunilor de monitorizare si control desfasurate, inspectorii antifrauda au identificat contraventii pentru sanctionarea carora au...» citeste mai departe aici

 • Cheltuieli cu transportul personalului intre puncte de lucru. Ce putem deduce?
  • Prin cele ce urmeaza, vom vedea care este baza legala si ce documente trebuie intocmite (contract comodat, decont cheltuieli, foi de parcurs etc.) in cazul decontarii/deplasarii angajatilor de la un punct de lucru al societatii la alt punct de lucru pentru desfasurarea sarcinilor de serviciu: 1. cu mijlocele de transport in comun 2. cu masina personala a angajatului. Vom stabili daca sunt deductibile aceste cheltuieli la calculul impozitului pe profit. Iata raspunsul specialistului: Permisele de...» citeste mai departe aici

MonitorulJuridic.ro - Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
© 2007 - 2017 RENTROP & STRATON. All rights reserved.

Atentie contabili!

ANAF face controale drastice in 2017!
Aflati cum sa va aparati de amenzile uriase
Descarcati GRATUIT Raportul Special realizat de specialisti
"Control ANAF - 12 solutii pentru a evita amenzile"